Wycieki energii: wpływ na zdrowie i sposoby leczenia dzięki nowej terapii®

Zdrowie jest fundamentalnym aspektem życia każdego człowieka, a jego dobre samopoczucie nie ogranicza się tylko do ciała fizycznego. W rzeczywistości nasze dobre samopoczucie jest nierozerwalnie związane z równowagą naszego ciała energetycznego. Ta koncepcja jest niezbędna w Nowej Terapii®, dyscyplinie skupiającej się na zrozumieniu i leczeniu szczelin energetycznych, które mogą osłabiać nasz system życiowy.

Nasze ciało energetyczne jest jak niewidzialna tarcza, która otacza i chroni naszą istotę. Kiedy ta tarcza jest osłabiona, stają się podatni na negatywne wpływy zewnętrzne, które mogą otworzyć drzwi do chorób i utraty sił witalnych. Wyobraź sobie ciało energetyczne jako barierę chroniącą nas przed niewidzialnymi zagrożeniami czyhającymi w otaczającym nas świecie, niczym układ odpornościowy dla naszej energii życiowej.

Do pęknięć energetycznych może dojść z różnych powodów, od urazów fizycznych i emocjonalnych po operacje, ataki energetyczne i czynniki dziedziczne. Szczeliny te mogą objawiać się szeregiem niepokojących objawów, w tym chronicznym zmęczeniem, utratą pamięci, depresją, chronicznym bólem i ogólnym pogorszeniem jakości życia.

Zbadamy, w jaki sposób Nowa Terapia® stała się niezbędnym narzędziem do leczenia pęknięć energetycznych i przywracania równowagi w naszym ciele energetycznym. Odkryjemy, jak dyscyplina ta stała się latarnią nadziei dla tych, którzy chcą ożywić swoje zdrowie i dobre samopoczucie, pokazując skomplikowany związek pomiędzy naszym zdrowiem fizycznym i energetycznym.

 
 

Przyczyny wycieków energii

 

Traumy fizyczne i emocjonalne

Szczeliny energetyczne, które osłabiają nasze ciało energetyczne, mogą wynikać z urazów fizycznych i emocjonalnych. Te szokujące wydarzenia mogą wywrzeć przytłaczającą presję na nasz system energetyczny, powodując niewidoczne, ale znaczące szkody.

Urazy fizyczne, takie jak wypadki samochodowe, poważne upadki lub kontuzje sportowe, mogą wytworzyć wektor siły, który przechodzi przez ciało fizyczne i oddziałuje na ciało energetyczne. Nawet poważne złamanie kości lub uraz kręgosłupa szyjnego może pozostawić ślady pęknięć energetycznych, które nieleczone mogą prowadzić do długotrwałych problemów zdrowotnych.

Z drugiej strony urazy emocjonalne mogą być równie szkodliwe. Traumatyczne wydarzenia, takie jak utrata bliskiej osoby, rozwód, zwolnienie z pracy lub inna szokująca wiadomość, mogą wywołać silny ładunek emocjonalny. Ten ładunek emocjonalny może z czasem kumulować się, stopniowo osłabiając ciało energetyczne i powodując pęknięcia zagrażające zdrowiu.

Chirurgia i ataki energetyczne

Operacja to kolejny czynnik, który może powodować pęknięcia w ciele energetycznym. Chociaż większość ludzi jest świadoma fizycznych nacięć i szwów wykonywanych podczas operacji, niewielu zastanawia się nad ich wpływem na ciało energetyczne. Każde nacięcie w ciele fizycznym przekłada się również na szczelinę w ciele energetycznym. Kwantowa naprawa tych szczelin jest niezbędna, aby uniknąć utraty energii i długotrwałych problemów zdrowotnych.

Ataki energetyczne, zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne, mogą być również główną przyczyną pęknięć energetycznych. Ataki energetyczne mogą objawiać się wewnętrzną złością na inne osoby, negatywnymi i destrukcyjnymi myślami, zazdrością, a nawet mogą być generowane przez zniszczenie samego ciała energetycznego. Ataki te mogą znacznie osłabić system energetyczny danej osoby, tworząc szczeliny, które ułatwiają wnikanie chorób i utratę witalności.

Samoataki i transmisja epigenetyczna

Czasami jesteśmy swoimi najgorszymi wrogami, jeśli chodzi o naszą energię życiową. Samoataki energetyczne odnoszą się do zdolności danej osoby do niszczenia własnego ciała energetycznego. Może to być związane z negatywnymi wzorcami myślenia, nadmierną samokrytyką, a nawet emocjonalną i mentalną samodestrukcją. Energetyczne ataki własne mogą być podstawową przyczyną pęknięć energetycznych i ostatecznie negatywnie wpływać na zdrowie.

Wreszcie, transmisja epigenetyczna może również odgrywać rolę w tworzeniu szczelin energetycznych. Po urodzeniu dziedziczymy kształt i pęknięcia ciała energetycznego od naszych rodziców. Jeśli którekolwiek z naszych rodziców miało nieleczone szczeliny energetyczne, być może je odziedziczyliśmy, a te szczeliny wpływają na nasze zdrowie przez całe życie.

 

Objawy i choroby towarzyszące

 

Zmęczenie i utrata pamięci

Chroniczne zmęczenie to jeden z najczęstszych objawów towarzyszących szczelinom energetycznym w organizmie. Kiedy nasze ciało energetyczne jest uszkodzone, ciągła utrata energii może prowadzić do głębokiego wyczerpania fizycznego i psychicznego. Osoby, które doświadczają tych pęknięć, często czują się wiecznie zmęczone, nawet po odpowiednim odpoczynku, co znacząco wpływa na jakość ich życia.

Utrata pamięci to kolejny niepokojący objaw, który można powiązać z przerwami energetycznymi. Energia witalna jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania mózgu i pamięci. Osoby z szczelinami energetycznymi mogą mieć trudności z zapamiętywaniem ostatnich wydarzeń lub ważnych szczegółów, co może być niepokojące i wpływać na ich zdolność do skutecznego wykonywania codziennych zadań.

Depresja i utrata zainteresowań

Depresja jest poważnym stanem psychicznym, często związanym z problemami w ciele energetycznym. Szczeliny energetyczne mogą przyczyniać się do depresji, osłabiając odporność psychiczną i emocjonalną danej osoby. Osoby z szczelinami energetycznymi mogą doświadczać objawów depresyjnych, takich jak uporczywy smutek, utrata zainteresowania zajęciami, które sprawiały im wcześniej radość i ogólne poczucie beznadziejności.

Kolejnym częstym objawem związanym z pęknięciami energetycznymi jest utrata zainteresowania życiem codziennym. Kiedy ciało energetyczne jest osłabione, witalność i radość życia mogą osłabnąć. Ludzie mogą czuć się apatyczni i bezinteresowni tym, co ich motywowało, co wpływa na ich samopoczucie emocjonalne i psychiczne.

Nawracające infekcje i choroby autoimmunologiczne

Szczeliny energetyczne mogą również osłabić układ odpornościowy, co może prowadzić do nawracających infekcji. Kiedy ciało energetyczne nie jest w stanie zapewnić odpowiedniej bariery, patogeny mogą łatwiej przedostać się do organizmu, często powodując infekcje wirusowe, bakteryjne lub grzybicze.

Oprócz infekcji, przerwy energetyczne mogą być związane z chorobami autoimmunologicznymi. Do tych schorzeń dochodzi, gdy układ odpornościowy omyłkowo atakuje komórki i tkanki w organizmie. Szczeliny energetyczne mogą wywołać nieprawidłową odpowiedź autoimmunologiczną poprzez osłabienie układu odpornościowego i wywołanie kaskady reakcji, które skutkują chorobami autoimmunologicznymi, takimi jak reumatoidalne zapalenie stawów lub toczeń.

 

Plan działania z nową terapią®

 

Trzy osie uzdrowienia

Plan działania La Nueva Terapia® opiera się na trzech podstawowych osiach uzdrawiania, które są stosowane podczas sesji twarzą w twarz w celu zajęcia się i leczenia szczelin energetycznych oraz ich wpływu na zdrowie. Te trzy osie są niezbędne do przywrócenia równowagi ciała energetycznego i promowania ogólnego stanu zdrowia człowieka.

  1. Naprawa Ciała Energetycznego: Pierwszy etap planu działania koncentruje się na identyfikacji i naprawie pęknięć energetycznych. Stosując podejścia kwantowe, terapeuci The New Therapy® pracują nad zszyciem tych szczelin, przywracając integralność ciała energetycznego. Proces ten jest niezbędny, aby zatrzymać utratę energii i zapobiec przedostawaniu się chorób.
  2. Leczenie patologii: Oprócz naprawy ciała energetycznego, Nowa Terapia® koncentruje się na leczeniu patologii związanych ze szczelinami energetycznymi. Zajmując się zarówno pęknięciami, jak i wynikającymi z nich chorobami fizycznymi i psychicznymi, promowane jest holistyczne podejście do zdrowia. To kompleksowe leczenie ma na celu złagodzenie objawów i poprawę jakości życia pacjenta.
  3. Restrukturyzacja częstotliwości: Trzecia oś koncentruje się na restrukturyzacji częstotliwości ciała energetycznego. Poprzez specyficzne techniki, celem jest podniesienie wibracji energetycznych pacjenta, promując w ten sposób witalność i dobre samopoczucie. Proces ten pomaga przywrócić równowagę i harmonię w ciele energetycznym, co przekłada się na poprawę zdrowia fizycznego i emocjonalnego.

Znaczenie sesji twarzą w twarz

Sesje twarzą w twarz w La Nueva Terapia® odgrywają kluczową rolę w procesie gojenia. Chociaż terapia zdalna może być skuteczna w niektórych przypadkach, sesje osobiste pozwalają na bardziej bezpośrednią interakcję między terapeutą a pacjentem. Ułatwia to bardziej precyzyjną ocenę szczelin energetycznych i indywidualną uwagę.

Fizyczna obecność terapeuty zapewnia również pacjentowi wspierające i komfortowe środowisko, co może być szczególnie ważne w przypadku problemów ze zdrowiem emocjonalnym. Podczas sesji twarzą w twarz terapeuta może zastosować określone techniki z Nowej Terapii®, aby skutecznie leczyć pęknięcia energetyczne i monitorować postęp gojenia.

Zszyj szczeliny

Szycie szczelin energetycznych jest integralną częścią planu działania Nowej Terapii®. Ta technika kwantowa polega na zamykaniu i przywracaniu szczelin w ciele energetycznym pacjenta. Zatrzymuje to utratę energii i tworzy barierę ochronną przed wnikaniem chorób i negatywności.

Szycie szczelin jest procesem ostrożnym, wymagającym od terapeuty określonych umiejętności i wiedzy. Dzięki podejściu kwantowemu i specjalistycznym technikom osiąga się skuteczną naprawę ciała energetycznego. Faza ta jest niezbędna do odzyskania i utrzymania zdrowia energetycznego i fizycznego pacjenta.

Plan działania Nowej Terapii® opiera się na trzech osiach uzdrawiania: naprawie ciała energetycznego, leczeniu patologii i restrukturyzacji częstotliwości. Sesje twarzą w twarz są niezbędne, aby zapewnić spersonalizowaną uwagę, a szycie szczelin energetycznych jest kluczową częścią procesu gojenia. To holistyczne podejście ma na celu przywrócenie równowagi i witalności ciału energetycznemu, ostatecznie promując lepszy ogólny stan zdrowia.

 

Różdżkarstwo terapeutyczne

 

Różdżkarstwo terapeutyczne w nowej terapii®

Różdżkarstwo terapeutyczne jest niezbędnym narzędziem uzupełniającym Nowej Terapii®, które odgrywa znaczącą rolę w procesie gojenia. Technika ta opiera się na umiejętności pomiaru i oceny subtelnych energii otaczających osobę i jej otoczenie. Za pomocą instrumentów takich jak wahadła lub różdżki terapeuci mogą zidentyfikować obszary braku równowagi energetycznej i pracować nad ich skorygowaniem.

Podwyższenie wskaźników siły życiowej

Jednym z głównych celów Terapeutycznego Różdżkarstwa w Nowej Terapii® jest podniesienie wskaźników fizycznej i psychicznej siły życiowej pacjenta. Obejmuje to identyfikację obszarów, w których energia jest w stagnacji lub jest osłabiona, a następnie wykorzystanie różdżkarstwa w celu skierowania pozytywnej, równoważącej energii do tych obszarów.

Na poziomie fizycznym może to przełożyć się na wzrost energii i witalności pacjenta. Osoby, które doświadczyły chronicznego zmęczenia lub innych objawów związanych z pęknięciami energetycznymi, mogą zauważyć znaczną poprawę poziomu energii i wytrzymałości fizycznej.

Na poziomie psychicznym różdżkarstwo terapeutyczne może pomóc zmniejszyć stres, niepokój i inne zaburzenia równowagi emocjonalnej. Równoważąc i wzmacniając ciało energetyczne, promowana jest większa stabilność psychiczna i emocjonalna, przyczyniając się do ogólnego poczucia dobrego samopoczucia.

Integracja z Planem Leczenia

Różdżkarstwo terapeutyczne jest skutecznie zintegrowane z planem leczenia Nowej Terapii®. Terapeuci wykorzystują tę technikę do oceny postępu gojenia w czasie i w razie potrzeby wprowadzają zmiany. Pozwala to na indywidualną opiekę i możliwość dostosowania leczenia do zmieniających się potrzeb pacjenta.

Ponadto różdżkarstwo terapeutyczne może być również cennym narzędziem diagnostycznym. Terapeuci mogą zidentyfikować określone obszary blokady energetycznej lub osłabienia, które wymagają dodatkowej uwagi. Pomaga to skuteczniej ukierunkować leczenie i priorytetowo ukierunkować leczenie na obszary krytyczne.

Różdżkarstwo terapeutyczne w Nowej Terapii® jest integralną techniką, która w znaczący sposób przyczynia się do podniesienia wskaźników siły życiowej fizycznej i psychicznej pacjenta. Technika ta, uzupełniając główny zabieg, sprzyja holistycznemu uzdrowieniu i przywróceniu równowagi w organizmie energetycznym, co przekłada się na poprawę zdrowia fizycznego i emocjonalnego jednostki.

 

Sesje na odległość

 

Skuteczność sesji na odległość w Nowej Terapii®

Sesje zdalne w ramach Nowej Terapii® okazały się skuteczną metodą leczenia pęknięć energetycznych i wspomagania gojenia. Choć może wydawać się zaskakujące, że terapię energetyczną można przeprowadzić bez fizycznej obecności terapeuty, skuteczność tych sesji leży w samej naturze energii i połączeniu pomiędzy terapeutą a pacjentem.

Zasada połączenia energetycznego

Podstawą sesji na odległość w Nowej Terapii® jest zasada połączenia energetycznego. Zgodnie z tą filozofią energia nie jest ograniczona fizyczną odległością i może być przekazywana i kierowana poprzez intencję i skupienie. Terapeuci energetyczni przeszkoleni w ramach Nowej Terapii® rozwinęli umiejętność łączenia się z energią pacjenta poprzez to energetyczne połączenie.

Podczas sesji zdalnej terapeuta pracuje zdalnie i wykorzystuje określone techniki, aby dostroić się do energii pacjenta. To energetyczne połączenie pozwala terapeucie zidentyfikować szczeliny energetyczne i skutecznie wykonać niezbędne szycie. Doświadczenia pacjenta są podobne do sesji twarzą w twarz, gdyż efekty terapii są namacalne i niezwykłe.

Zalety i zastosowania sesji na odległość

Sesje na odległość oferują kilka korzyści i zastosowań w Nowej Terapii®. Po pierwsze, usuwają ograniczenia geograficzne, umożliwiając ludziom na całym świecie dostęp do terapii niezależnie od ich fizycznej lokalizacji. Poszerza to zasięg terapii i zapewnia możliwości uzdrowienia tym, którzy w przeciwnym razie mogliby jej nie otrzymać.

Ponadto sesje zdalne są szczególnie przydatne w sytuacjach, w których fizyczna obecność nie jest możliwa lub praktyczna, np. gdy pacjent jest poważnie chory lub konieczne jest pilne leczenie. Są cenne także dla tych, którzy preferują komfort i prywatność terapii we własnym otoczeniu.

 

Nowa Terapia® (LNT®) wyłania się jako podstawowe podejście w poszukiwaniu holistycznego zdrowia i dobrego samopoczucia. W świecie, w którym często pomija się związek pomiędzy zdrowiem fizycznym i energetycznym, LNT® rzuca światło na tę skomplikowaną relację, adresując szczeliny energetyczne, które osłabiają ciało energetyczne.

To podejście terapeutyczne nie tylko oferuje sposób na zamknięcie tych wycieków energii, ale także objawia się jako sposób na przywrócenie utraconej witalności. Poprzez naprawę ciała energetycznego, leczenie patologii i restrukturyzację częstotliwości, LNT® usuwa pierwotne przyczyny wielu objawów i chorób, których często nie można wyjaśnić konwencjonalnymi terminami medycznymi.

Dodatkowo Różdżkarstwo Terapeutyczne uzupełnia ten proces poprzez podniesienie wskaźników siły życiowej fizycznej i psychicznej pacjenta. Technika ta oferuje dodatkowe narzędzie wzmacniające ciało energetyczne i promujące większą stabilność psychiczną i emocjonalną.

Najważniejszą cechą LNT® jest możliwość oferowania sesji na odległość, poszerzania jej dostępności i zapewniania możliwości leczenia ludziom na całym świecie. Umacnia to jej pozycję jako nowoczesnego i wszechstronnego podejścia terapeutycznego, dostosowującego się do zmieniających się potrzeb ludzi i okoliczności.

Ostatecznie Nowa Terapia® nie tylko leczy objawy, ale także likwiduje pierwotną przyczynę, zamykając szczeliny energetyczne. W ten sposób nie tylko przywracasz zdrowie fizyczne i energetyczne, ale także zapobiegasz przyszłym chorobom. Rzuca to światło na głębokie powiązania między ciałami fizycznymi i energetycznymi, pokazując, że pełne dobre samopoczucie można osiągnąć tylko wtedy, gdy oba są w harmonii. W świecie, w którym powszechny jest stres, choroby przewlekłe i brak równowagi emocjonalnej, LNT® reprezentuje ścieżkę do uzdrowienia i trwałej witalności, ukazując znaczenie holistycznego zdrowia w naszym życiu.

 

“Klucz do zdrowia tkwi w ciele energetycznym. Nowa terapia® zaszywa szczeliny, aby rozpalić witalność i dobre samopoczucie.”

 

Aneta Tyminska

Przeszkolony terapeuta w zakresie terapii LNT® 2023

 

_
Nowa Terapia (LNT®) NIE ZASTĘPUJE LECZENIA MEDYCZNEGO i popiera postęp i badania medycyny i nauki.