Uzdrawianie ciała i duszy: Emocjonalny ból fizyczny i jego podejście z nową terapią LNT®

Emocjonalny ból fizyczny to złożona rzeczywistość, która wymyka się konwencjonalnym wyjaśnieniom medycznym. Często ludzie znajdują się w stanie niepewności, desperacko poszukując odpowiedzi na swój dyskomfort bez znalezienia widocznej przyczyny. W tym miejscu pojawia się The New Therapy® jako nadzieja dla osób cierpiących na te niewyjaśnione bóle. Z energetycznego punktu widzenia terapia ta uznaje, że nierozwiązane traumy emocjonalne, czy to wywołane przez siebie, czy odziedziczone, mogą mieć znaczący wpływ na ciało emocjonalne danej osoby.

Bóle fizyczne pochodzenia emocjonalnego charakteryzują się nieregularnym charakterem i wysoką intensywnością. Objawiają się nieprzewidywalnie, zmieniając miejsca w ciele bez wyraźnych wzorców. Chociaż pacjenci szukają odpowiedzi medycznych, testy często dają wynik negatywny, pozostawiając ich bez satysfakcjonującego wyjaśnienia. Dla LNT® bóle te odzwierciedlają problemy energetyczne tkwiące w ciele emocjonalnym, gdzie znajdują się wspomnienia nierozwiązanych traum. Epigenetyka również odgrywa ważną rolę, przekazując odziedziczone emocje z pokolenia na pokolenie. Zrozumienie tego związku między ciałem a emocjami ma fundamentalne znaczenie dla zapewnienia rzeczywistych i trwałych rozwiązań tych problemów. Nowa terapia odnosi się do tych problemów poprzez trzy osie uzdrawiania, przywracając równowagę energetyczną i oferując ulgę tym, którzy szukają holistycznego rozwiązania swoich fizycznych i emocjonalnych dolegliwości.

Przejawy emocjonalnego bólu fizycznego

Zmienny i intensywny ból

Emocjonalny ból fizyczny charakteryzuje się zmiennym i intensywnym charakterem, co odróżnia go od bardziej powszechnych dolegliwości. Bóle te mogą pojawiać się i znikać w sposób nieprzewidywalny, bez wyraźnego wzorca, który by je definiował. Jednego dnia może objawiać się jako kłujący ból w ramieniu, a następnego jako ściskający ból w jamie brzusznej. Ta nieregularna prezentacja utrudnia diagnozę i leczenie, co może prowadzić do frustracji pacjentów poszukujących odpowiedzi.

Innym ważnym aspektem jest intensywność tych bólów, ponieważ są one zwykle silne i uporczywe. Cierpiący często opisują je jako głęboki ból, który znacząco wpływa na jakość ich życia. Te intensywne bóle mogą być wyniszczające i ograniczać zdolność do wykonywania codziennych czynności, prowadząc do ciągłego poszukiwania ulgi.

Brak wyjaśnienia medycznego

Jedną z najbardziej zastanawiających cech bólu fizycznego pochodzenia emocjonalnego jest brak medycznego wyjaśnienia jego obecności. Pomimo poddania się wielu testom i badaniom, pacjenci nie otrzymują jasnych diagnoz, a wyniki są często negatywne dla jakiejkolwiek możliwej do zidentyfikowania patologii fizycznej. Pozostawia to pacjentów z poczuciem bezradności, ponieważ nie rozumieją, dlaczego doświadczają tych bólów i nie mogą znaleźć odpowiedniego rozwiązania.

Tradycyjna medycyna często koncentruje się na fizycznej części ciała, zaniedbując element emocjonalny, który może leżeć u podstaw problemu. Bez medycznego wyjaśnienia niektórzy pacjenci mogą zacząć wątpić w zasadność swoich objawów, co z kolei może wpływać na ich samopoczucie emocjonalne i psychiczne.

Ból nocny i nasilenie stresu

Ból fizyczny o podłożu emocjonalnym ma tendencję do nasilania się w określonych porach, co dostarcza dodatkowych wskazówek co do jego natury. Wielu pacjentów zgłasza, że ich ból nasila się w nocy, zwłaszcza po czwartej nad ranem. Ten zbieg okoliczności sugeruje związek między ciałem fizycznym w spoczynku a aktywnością ciała energetycznego podczas snu.

Ponadto stresujące i niespokojne sytuacje mogą również wywoływać lub nasilać te bóle. Ciało reaguje na negatywne emocje poprzez uwalnianie hormonów, które mogą wpływać na układ nerwowy i reakcje organizmu na ból. Dlatego też stres może wywoływać zwiększone odczuwanie bólu fizycznego u osób cierpiących na ból emocjonalny.

Związek z ciałem emocjonalnym i traumą

Wspomnienia uwięzione w ciele energetycznym

Ciało emocjonalne jest integralną częścią naszej istoty, w której przechowywane są wspomnienia doświadczeń emocjonalnych, zwłaszcza tych, które były traumatyczne lub nierozwiązane. Kiedy doświadczamy bolesnych lub traumatycznych wydarzeń, związane z nimi emocje mogą zostać uwięzione w ciele energetycznym, tworząc nierównowagę i blokady. Te energetyczne wspomnienia mogą utrzymywać się przez długi czas i wpływać na nasze zdrowie fizyczne i emocjonalne.

LNT® uznaje znaczenie uwolnienia tych uwięzionych wspomnień w celu uzdrowienia ciała i duszy. Zajmując się trzema osiami uzdrawiania, działa na rzecz przywrócenia harmonii w ciele emocjonalnym i uwolnienia stłumionych emocji. Uwalniając te zablokowane energie, otwiera się ścieżka do holistycznego uzdrowienia, pozwalając fizycznym bólom pochodzenia emocjonalnego znaleźć ulgę.

Epigenetyka i dziedziczenie emocjonalne

Epigenetyka to rozwijająca się dziedzina, która bada, w jaki sposób emocjonalne doświadczenia naszych przodków mogą wpływać na nasze własne zdrowie i samopoczucie. Nierozwiązane emocje i trauma mogą być przekazywane z pokolenia na pokolenie poprzez dziedziczenie epigenetyczne. Oznacza to, że emocje naszych rodziców i przodków mogą wpływać na naszą ekspresję genetyczną i predysponować nas do bólu fizycznego pochodzenia emocjonalnego.

LNT® rozumie znaczenie zajęcia się tymi emocjonalnymi dziedzictwami w celu osiągnięcia pełnego uzdrowienia. Identyfikując i uwalniając uwięzione emocje, które zostały odziedziczone, można przerwać cykl przekazywania traumy i promować bardziej optymalne zdrowie zarówno dla jednostki, jak i przyszłych pokoleń.

Mylenie z problemami psychologicznymi

Ból fizyczny pochodzenia emocjonalnego może być często mylony z problemami psychologicznymi ze względu na jego ścisły związek z ciałem emocjonalnym. Pacjenci mogą wykazywać objawy takie jak depresja, lęk, a nawet hipochondria w odpowiedzi na niewyjaśniony ból, którego doświadczają. Może to prowadzić do błędnej diagnozy i niewłaściwego leczenia, które nie odnosi się do emocjonalnego źródła objawów.

LNT® podkreśla znaczenie rozróżniania problemów emocjonalnych od problemów czysto psychologicznych. Podczas gdy oba mogą być ze sobą powiązane, podejście terapeutyczne koncentruje się na uwalnianiu stłumionych emocji i uzdrawianiu ciała emocjonalnego, co z kolei może mieć pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne jednostki. Uznając wzajemne powiązania między ciałem i umysłem, osiąga się pełniejsze zrozumienie bólu fizycznego o podłożu emocjonalnym i otwiera się drzwi do głębszego i trwalszego leczenia.

Dodatkowe objawy i grupy dotknięte chorobą

Niski wskaźnik psychicznej siły życiowej

Ból fizyczny pochodzenia emocjonalnego może mieć znaczący wpływ na witalność psychiczną danej osoby. Psychiczna siła życiowa odnosi się do mentalnej i emocjonalnej energii, która napędza nasze działania i ogólne samopoczucie. Kiedy dana osoba doświadcza nierozwiązanego bólu emocjonalnego, jej wskaźnik psychicznej siły życiowej może się obniżyć, co objawia się poczuciem emocjonalnego i psychicznego wyczerpania.

LNT® wykorzystuje terapeutyczny dowsing do pomiaru i zrównoważenia wskaźnika psychicznej siły życiowej pacjenta. Wzmacniając tę energię życiową, promuje większą równowagę emocjonalną i zwiększoną zdolność radzenia sobie z wyzwaniami życiowymi, co może pozytywnie przyczynić się do rozwiązania bólu fizycznego pochodzenia emocjonalnego.

Relacje z hipochondrykami

Osoby cierpiące z powodu bólu fizycznego o podłożu emocjonalnym mogą być bardziej podatne na rozwój postaw hipochondrycznych. Nie mogąc znaleźć medycznego wytłumaczenia dla swoich dolegliwości, mogą stać się nadmiernie czujni na każdy nowy objaw lub zmianę w ich ciele, co prowadzi ich do ciągłego martwienia się o swoje zdrowie.

Ten niepokój i strach mogą tworzyć błędne koło, ponieważ dodatkowy stres i zmartwienia mogą nasilać ból emocjonalny, co z kolei nasila hipochondrię. LNT® uznaje znaczenie zajęcia się zarówno objawami fizycznymi, jak i obawami psychologicznymi w celu osiągnięcia pełnego wyleczenia i zapewnienia wsparcia osobom zmagającym się z hipochondrią.

Związek z fibromialgią

Fibromialgia jest chorobą charakteryzującą się przewlekłym bólem mięśni i tkanek miękkich, a jej dokładna przyczyna pozostaje nieznana. Istnieje jednak znaczący związek między fibromialgią a bólem fizycznym pochodzenia emocjonalnego. Wiele osób, u których zdiagnozowano fibromialgię, może mieć również nierozwiązaną traumę emocjonalną lub wysoki poziom stresu i lęku.

LNT® oferuje cenną perspektywę w leczeniu fibromialgii i innych zespołów przewlekłego bólu. Rozważając związek między ciałem emocjonalnym a bólem fizycznym, można zidentyfikować i uwolnić stłumione emocje, które mogą przyczyniać się do fibromialgii. Holistyczne podejście The New Therapy® ma na celu przyniesienie ulgi osobom cierpiącym i poprawę ich jakości życia poprzez zajęcie się zarówno fizycznymi, jak i emocjonalnymi aspektami choroby.

Podejście terapeutyczne z nową terapią LNT®

Trzy osie uzdrawiania

Nowa terapia opiera się na integralnym podejściu, które wykorzystuje trzy osie uzdrawiania w celu radzenia sobie z bólem fizycznym pochodzenia emocjonalnego. Osie te to: oś pierwsza, oś druga i oś trzecia. Każda z nich pełni określoną funkcję w procesie leczenia.

Pierwsza oś koncentruje się na bezpośrednim leczeniu obszaru bólu, dążąc do przywrócenia właściwej fluktuacji energetycznej w dotkniętym obszarze. Poprzez różne techniki terapeutyczne działa na rzecz zrównoważenia energii i zmniejszenia intensywności bólu fizycznego.

Druga oś koncentruje się na wymazywaniu wspomnień emocjonalnych traum, które leżą u podstaw zmiany częstotliwości energetycznej. Urazy te mogą być zarówno bieżącymi doświadczeniami życiowymi, jak i emocjami odziedziczonymi po naszych przodkach. Uwalniając te uwięzione wspomnienia emocjonalne, ciało emocjonalne może zostać odciążone i odblokowane, ułatwiając holistyczne uzdrowienie.

Trzecia oś jest odpowiedzialna za pracę z bardziej subtelną energią człowieka, umożliwiając osiągnięcie głębszego poziomu uzdrowienia. Oś ta koncentruje się na uwalnianiu zastałych energii i głębszych blokad, które mogą wpływać na fizyczne i emocjonalne samopoczucie danej osoby.

 Przywracanie fluktuacji energetycznych

Wahania energetyczne organizmu odgrywają kluczową rolę w zdrowiu i dobrym samopoczuciu. Kiedy ta fluktuacja jest zaburzona z powodu nierozwiązanej traumy emocjonalnej lub uwięzionego bagażu emocjonalnego, może pojawić się ból fizyczny pochodzenia emocjonalnego. Proces przywracania fluktuacji energetycznych ma na celu zrównoważenie i zharmonizowanie przepływu energii w ciele, umożliwiając lepsze krążenie i dystrybucję energii.

Nowa terapia wykorzystuje różne techniki i narzędzia, takie jak dowsing terapeutyczny, w celu zidentyfikowania nierównowagi energetycznej i przywrócenia właściwej fluktuacji. Zajmując się tymi zaburzeniami energetycznymi, można złagodzić ból fizyczny i zapewnić pacjentom znaczną ulgę.

Wymazywanie wspomnień emocjonalnej traumy

Wspomnienia traumy emocjonalnej mogą zostać uwięzione w ciele emocjonalnym, wpływając zarówno na zdrowie emocjonalne, jak i fizyczne danej osoby. Wspomnienia te mogą być wynikiem traumatycznych doświadczeń z przeszłości lub emocji odziedziczonych po poprzednich pokoleniach poprzez epigenetykę.

Nowa terapia działa w procesie oczyszczania tych uwięzionych wspomnień emocjonalnych, uwalniając obciążenia i blokady, które mogą powodować bóle fizyczne. Pozwalając na wyrażenie i uwolnienie tych emocji, tworzy się przestrzeń dla uzdrowienia i pozytywnej transformacji. Zajęcie się tymi traumatycznymi wspomnieniami jest niezbędne do osiągnięcia holistycznego uzdrowienia i przyniesienia ulgi pacjentom cierpiącym z powodu bólu fizycznego pochodzenia emocjonalnego.

Terapia na odległość i radiestezja

Skuteczność leczenia na odległość

LNT® oferuje możliwość leczenia na odległość, które okazało się skuteczną opcją dla wielu pacjentów. Dzięki tej modalności wyszkoleni terapeuci mogą łączyć się z pacjentem niezależnie od fizycznej odległości między nimi. Energia nie jest ograniczona przestrzenią, umożliwiając skuteczną pracę terapeutyczną nawet bez bezpośredniej fizycznej obecności.

Wykazano, że terapie na odległość są korzystne dla osób, które nie mogą fizycznie podróżować na konsultacje, a także dla tych, którzy znajdują się w odległych lokalizacjach lub mają trudności z poruszaniem się. Terapia zdalna może być również szczególnie przydatna w sytuacjach awaryjnych lub gdy potrzebna jest szybka interwencja.

Pomyślne wyniki leczenia pacjentów

Nowa terapia osiągnęła zadowalające wyniki u pacjentów, którzy otrzymali leczenie na odległość. Dzięki energetycznemu połączeniu między terapeutą a pacjentem można zająć się emocjonalnymi przyczynami bólu fizycznego i osiągnąć skuteczne uzdrowienie.

Pacjenci zgłaszali znaczne zmniejszenie bólu fizycznego, a także poprawę samopoczucia emocjonalnego i psychicznego. Uwolnienie emocjonalnej traumy i przywrócenie równowagi energetycznej pozwoliło wielu pacjentom znaleźć ulgę i doświadczyć wyższej jakości życia.

Ponadto terapia na odległość oferuje również elastyczność w zakresie planowania i umawiania spotkań, które można dostosować do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta. Pozwala to na większą wygodę i dostęp do terapii, ułatwiając proces leczenia.

Równoważenie indeksu witalności

Terapeutyczny dowsing jest kluczowym narzędziem wykorzystywanym w LNT® do pomiaru i równoważenia indeksu witalności pacjentów. Wskaźnik witalności odnosi się do fizycznej i psychicznej siły życiowej danej osoby. Gdy wskaźnik ten jest niezrównoważony, może objawiać się symptomami fizycznego i emocjonalnego dyskomfortu.

Poprzez terapeutyczny dowsing, terapeuci LNT® mogą wykryć nierównowagę energetyczną i pracować nad przywróceniem właściwej witalności u pacjenta. Równoważąc wskaźnik witalności, zwiększa się zdolność organizmu do samoregulacji i samonaprawy, ułatwiając proces gojenia i przyczyniając się do większej odporności w obliczu przyszłych wyzwań.

LNT® to pouczające i pełne nadziei podejście dla osób zmagających się z bólem fizycznym pochodzenia emocjonalnego. Poprzez zrozumienie i uznanie intymnego związku między ciałem a duszą, terapia ta zajmuje się traumatycznymi wspomnieniami i stłumionymi emocjami, które wpływają na samopoczucie danej osoby. Poprzez trzy osie uzdrawiania i terapeutyczny dowsing, przywracana jest równowaga energetyczna, a ładunki emocjonalne są uwalniane, umożliwiając uzdrowienie zarówno ciała, jak i umysłu.

LNT® przedstawia się jako holistyczna i komplementarna opcja dla tradycyjnej medycyny, przynosząca ulgę tym, którzy nie znajdują odpowiedzi w konwencjonalnych podejściach. Przekraczając fizyczne granice za pomocą zdalnych zabiegów, terapia ta rozszerza swój zasięg i oferuje satysfakcjonujące wyniki dla pacjentów. Dzięki integracyjnemu i współczującemu podejściu do witalności psychicznej i dobrego samopoczucia emocjonalnego, The New Therapy® otwiera ścieżki do holistycznego uzdrawiania i daje nadzieję tym, którzy szukają głębszego i bardziej znaczącego lekarstwa na swoje dolegliwości fizyczne i emocjonalne

“W uścisku duszy i energii bóle przeszłości znikają, a światło uzdrowienia świeci w naszej istocie.”

Aneta Tyminska

Przeszkolony terapeuta w zakresie terapii LNT®

2023

_
Nowa Terapia (LNT®) NIE ZASTĘPUJE LECZENIA MEDYCZNEGO i popiera postęp i badania medycyny i nauki.