Redukcja stresu psychicznego dzięki mocy Yin


Obecnie wzrost liczby chorób psychicznych, takich jak lęk i depresja, wywołał potrzebę bardziej kompleksowego podejścia do tych wyzwań. LNT® to metoda, która bada, jak zmniejszyć stres psychiczny dzięki sile yin, oferując rewolucyjne spojrzenie na uzdrawianie emocjonalne. Dzięki tej dyscyplinie uznaje się znaczenie zrozumienia pierwotnych przyczyn tych warunków oraz tego, w jaki sposób ciało energetyczne i kula energetyczna odgrywają kluczową rolę w ich manifestacji. Mając na celu zapewnienie holistycznego leczenia, LNT® dąży do uwolnienia emocjonalnych urazów i zrównoważenia przepływu energii, umożliwiając prawdziwe uzdrowienie i osobiste wzmocnienie dzięki wewnętrznemu spokojowi i harmonii.

W sesjach LNT® aktywne podejście jang jest cenione tak samo jak skuteczność jin, uznając, że uwolnienie od bezruchu i bierności może być równie potężne. Poprzez połączenie ze Źródłem, w ludziach wyzwalane są głębokie i pozytywne zmiany, uwalniając uczucia wyłączające i promując holistyczną transformację w ich życiu. LNT® proponuje nowy sposób radzenia sobie ze stresem psychicznym i emocjonalnym, umożliwiając holistyczne uzdrowienie i głębsze połączenie z samym sobą i otoczeniem.

Stres, lęk i depresja: choroby energetyczne

Stres, lęk i depresja mają swoje źródło w umyśle i emocjach.

Stres, lęk i depresja to zaburzenia, które mają swoje korzenie w ludzkich umysłach i emocjach. Stres powstaje w wyniku frustrujących sytuacji lub napięcia emocjonalnego, podczas gdy lęk charakteryzuje się nadmiernym zmartwieniem i strachem, któremu towarzyszą objawy fizyczne i emocjonalne, które wpływają na codzienne życie. Z kolei depresja objawia się smutkiem, brakiem motywacji i niską samooceną, które wpływają na wszystkie obszary życia. Choroby te, objawiając się na poziomie umysłowym i emocjonalnym, wpływają również na ciało energetyczne i duchowe danej osoby. Zrozumienie tego związku między umysłem, emocjami i energią ma fundamentalne znaczenie dla właściwego leczenia tych schorzeń.

Brak kompleksowego leczenia, które odnosi się do pierwotnych przyczyn, może ograniczyć powrót do zdrowia.

W wielu przypadkach tradycyjne leczenie tych schorzeń koncentruje się wyłącznie na łagodzeniu objawów za pomocą leków lub terapii rozmową. Może to być jednak ograniczone, ponieważ nie są brane pod uwagę pierwotne przyczyny stresu, lęku i depresji. Ważne jest, aby zrozumieć, że te choroby energetyczne nie tylko wpływają na umysł i emocje, ale także wpływają na ciało energetyczne, co może prowadzić do blokad i braku równowagi. Brak kompleksowego podejścia, które odnosi się do wszystkich poziomów bytu, może ograniczyć powrót do zdrowia i ogólnego samopoczucia danej osoby.

LNT uznaje znaczenie zrozumienia dynamiki życia i energii w tych warunkach.

W przeciwieństwie do tradycyjnego podejścia, LNT® New Therapy uznaje znaczenie zrozumienia dynamiki życia i energii w rozwoju stresu, lęku i depresji. Dyscyplina ta uważa, że istota ludzka składa się z trzech głównych ciał: fizycznego, energetycznego i duchowego oraz że wszystkie te poziomy są ze sobą powiązane. Poprzez LNT® stara się zidentyfikować pierwotne przyczyny tych chorób, uwolnić urazy emocjonalne i zrównoważyć przepływ energii w ciele energetycznym. Podchodząc do leczenia z holistycznej perspektywy, Nowa Terapia pozwala na prawdziwą transformację w życiu ludzi, promując holistyczne samopoczucie i głębsze połączenie z samym sobą i otoczeniem.

Jak stres wpływa na organizm

Ciało energetyczne i glob energetyczny mają kluczowe znaczenie w manifestacji chorób psychicznych.

Nowa Terapia LNT® uznaje znaczenie ciała energetycznego dla zdrowia psychicznego i emocjonalnego jednostek. Ciało to, znane również jako ciało emocjonalne, mieści w sobie wszystkie emocje, których doświadczamy przez całe życie. W centrum tego ciała energetycznego znajduje się “kula energetyczna”, struktura w kształcie jaja, która otacza całe ciało fizyczne. Kiedy dana osoba doświadcza ciągłego stresu, generowane są agresywne siły kwantowe, które mogą atakować ciało emocjonalne i wpływać na kulę energetyczną. Ten długotrwały stres może prowadzić do rozwoju chorób psychicznych, takich jak lęk i depresja, ponieważ ciało energetyczne odgrywa kluczową rolę w manifestacji tych stanów.

Ciągły stres może wywoływać urazy emocjonalne i blokady energetyczne.

Długotrwały i ciągły stres może mieć znaczący wpływ na ciało energetyczne. Kiedy osoba jest poddawana złożonej lub intensywnej sytuacji przez długi czas, może to prowadzić do emocjonalnej traumy. Urazy te są doświadczane jako energetyczne ataki na ciało emocjonalne i mogą prowadzić do stopniowej destrukcji tego ciała energetycznego. W rezultacie mogą powstać blokady energetyczne, które zatrzymują energię w ciele, generując napięcia i wpływając na ogólną równowagę organizmu. Te blokady i urazy emocjonalne mogą utrzymywać się z czasem i wpływać na zdrowie psychiczne i emocjonalne danej osoby.

Zmiana częstotliwości energetycznej może prowadzić do chronicznego zmęczenia i innych objawów.

Ciągły stres ma również wpływ na częstotliwość energetyczną danej osoby. Kiedy zmienia się częstotliwość energetyczna, może to wpływać zarówno na ciało fizyczne, jak i duchowe. Rezultatem tej zmiany częstotliwości mogą być objawy takie jak chroniczne zmęczenie, brak energii, apatia i poczucie braku równowagi. Czasami ciało energetyczne może ulec pęknięciu z powodu intensywności stresu, co może prowadzić do wycieku energii i poczucia ciągłego wyczerpania. Objawy te mogą z czasem ulec pogorszeniu, jeśli nie zostaną odpowiednio zaadresowane, co podkreśla znaczenie rozpoznawania i leczenia stresu z holistycznego podejścia, takiego jak to oferowane przez The New LNT® Therapy.

Jak leczyć lęk i depresję energią Yin?

Sesje LNT mogą zmniejszyć lęk i depresję poprzez techniki uwalniania yin.

Terapia LNT® New Therapy oferuje różne techniki uwalniania lęku i depresji z perspektywy yin. Podczas sesji terapeuci pracują nad połączeniem się ze Źródłem, aby ułatwić uwolnienie traumatycznych wspomnień i blokad emocjonalnych, które mogą przyczyniać się do tych stanów. Uwalnianie yin charakteryzuje się bardziej pasywnym podejściem do przepływu energii, pozwalając pacjentowi poddać się procesowi bez potrzeby aktywnego ruchu fizycznego. Technika ta może być równie skuteczna jak uwalnianie yang, które obejmuje ruchy fizyczne w celu restrukturyzacji ciała energetycznego. Pracując z energią yin, LNT® stara się zharmonizować przepływ energii w ciele emocjonalnym i promować uzdrawianie z bardziej łagodnego i otwartego podejścia.

Równoważenie przepływu energii w podejściu yin może być równie skuteczne jak uwalnianie yang.

W sesjach LNT® uwalnianie yin koncentruje się na równoważeniu przepływu energii w kuli energetycznej i ciele emocjonalnym. Chociaż uwolnienie yang może być konieczne w niektórych przypadkach w celu restrukturyzacji ciała energetycznego, wykazano również, że uwolnienie yin jest bardzo skuteczne w zmniejszaniu lęku i depresji. Pozwalając pacjentowi połączyć się ze Źródłem i poddać się procesowi uwalniania, otwiera drzwi do uwolnienia emocjonalnych urazów i blokad energetycznych, które mogą negatywnie wpływać na jego samopoczucie emocjonalne. LNT® uznaje, że każda osoba jest wyjątkowa i może różnie reagować na różne techniki uwalniania. Dlatego podejście yin stanowi cenną alternatywę dla tych, którzy mogą skorzystać z bardziej pasywnego i otwartego uwalniania.

Połączenie ze Źródłem pozwala na uwolnienie traumatycznych wspomnień i pozytywną zmianę.

Jednym z podstawowych aspektów LNT® jest połączenie ze Źródłem, uniwersalnym źródłem energii i mądrości. Podczas sesji zarówno terapeuta, jak i pacjent mogą połączyć się ze Źródłem, aby ułatwić uwolnienie traumatycznych wspomnień i zablokowanych emocji. To połączenie ze Źródłem pozwala na bezpieczne i skuteczne uwolnienie przeszłych doświadczeń, co może mieć pozytywny wpływ na lęk i depresję. Uwalniając te traumatyczne wspomnienia, otwiera się przestrzeń do generowania pozytywnych zmian w życiu jednostki, sprzyjając większej harmonii, spokojowi i dobremu samopoczuciu emocjonalnemu. LNT® uznaje znaczenie pracy z energią yin w celu promowania głębokiego i znaczącego uzdrawiania dla osób pragnących przezwyciężyć lęk i depresję oraz poprawić jakość swojego życia.

Wpływ LNT® na ludzi

LNT wzmacnia ludzi poprzez uwalnianie przeszkadzających uczuć i wprowadzanie zmian w ich życiu.

Jednym z najpotężniejszych efektów nowej terapii LNT® jest jej zdolność do wzmacniania ludzi poprzez uwalnianie przeszkadzających uczuć i emocji. Podczas sesji LNT® pacjenci mogą doświadczyć głębokiego uwolnienia traumatycznych wspomnień i blokad emocjonalnych, co pozwala im przezwyciężyć głębokie lęki, ciągłą niepewność i niezdolność do podejmowania decyzji. Uwalniając te emocje i traumy z przeszłości, tworzy się wewnętrzną przestrzeń do uzdrowienia i rozwoju osobistego. Pacjenci mogą doświadczyć odnowionego poczucia wolności emocjonalnej i umysłowej, co daje im możliwość dokonywania zdrowszych i bardziej pozytywnych wyborów w swoim życiu.

Wynikająca z tego harmonia i spokój pozwalają na osobiste wzmocnienie dzięki dobremu samopoczuciu.

Dzięki terapii The New LNT® osoby mogą doświadczyć poczucia wewnętrznej harmonii i spokoju. Uwalniając emocjonalne obciążenia, które tłumili, robią miejsce dla większego spokoju psychicznego i emocjonalnego. Wynikająca z tego harmonia i spokój pozwalają na osobiste wzmocnienie dobrego samopoczucia, ponieważ pacjenci czują się bardziej związani ze sobą i swoim otoczeniem. LNT® zachęca do holistycznego podejścia do leczenia, pozwalając ludziom czuć się bardziej pełnymi i zrównoważonymi na wszystkich poziomach ich istnienia. Z tego stanu dobrego samopoczucia ludzie mogą podchodzić do życiowych wyzwań z większą pewnością siebie i jasnością.

Źródło i terapeuta współpracują ze sobą, aby zidentyfikować najbardziej odpowiedni rodzaj uwolnienia dla każdego przypadku.

W terapii The New LNT® połączenie ze Źródłem jest niezbędne do kierowania procesem uwalniania i uzdrawiania. Zarówno terapeuta, jak i pacjent mogą łączyć się ze Źródłem podczas sesji, aby zidentyfikować najbardziej odpowiedni rodzaj uwolnienia dla każdego przypadku. Źródło zapewnia mądrość i wskazówki niezbędne do ułatwienia uwolnienia traumatycznych wspomnień i blokad emocjonalnych specyficznych dla każdej osoby. Gwarantuje to, że proces leczenia jest wysoce spersonalizowany i dostosowany do unikalnych potrzeb każdego pacjenta. Współpraca między Source i terapeutą jest niezbędna, aby zapewnić, że przyczyny trudności emocjonalnych i psychicznych zostaną rozwiązane, umożliwiając głębokie i trwałe uzdrowienie jednostki.

Nowa terapia LNT® zapewnia holistyczną i głęboką perspektywę radzenia sobie ze stresem psychicznym i emocjonalnym. Zajmując się chorobami od ich energetycznego i emocjonalnego źródła, LNT® pozwala na prawdziwe uzdrowienie z potencji yin. Terapia ta wykracza poza zwykłe leczenie objawów, pracując nad uwolnieniem traumatycznych wspomnień i blokad emocjonalnych, pozwalając ludziom doświadczyć pozytywnej transformacji na wszystkich poziomach ich istnienia. Wzmacniając jednostki i przynosząc im większą wewnętrzną harmonię, LNT® staje się cennym narzędziem do osiągnięcia holistycznego dobrostanu i emocjonalnego spokoju.

W świecie coraz bardziej skoncentrowanym na zdrowiu psychicznym i emocjonalnym, nowa terapia LNT® staje się potężną i skuteczną opcją dla osób poszukujących głębokiego i trwałego uzdrowienia. Uznając znaczenie energii i połączenia ze Źródłem, terapia ta otwiera nowe perspektywy w leczeniu stresu, lęku i depresji. Uwalniając przeszkadzające emocje i wspierając wewnętrzną harmonię, LNT® daje ludziom możliwość przekształcenia swojego życia i osiągnięcia wyższej jakości życia poprzez równowagę i dobre samopoczucie.

“Odkrycie potencji yin LNT otwiera drzwi do holistycznego leczenia stresu psychicznego, pozwalając żyć w równowadze i harmonii”.

Aneta Tyminska

Przeszkolony terapeuta w zakresie terapii LNT®

2023

_
Nowa Terapia (LNT®) NIE ZASTĘPUJE LECZENIA MEDYCZNEGO i popiera postęp i badania medycyny i nauki.