Alternatywna terapia pozwalająca na zajście w ciążę: LNT®

Nowa Terapia® to innowacyjne podejście do leczenia bólu fizycznego pochodzenia emocjonalnego, który może mieć swoje źródło w nierozwiązanej traumie emocjonalnej i dziedziczeniu genetycznym. Bóle te, często niepokojące i zmieniające swoje objawy, czasami są błędnie interpretowane jako problemy psychologiczne, co prowadzi do braku skutecznych rozwiązań w medycynie konwencjonalnej.

W tym podejściu terapeutycznym uznaje się, że bóle te mają swoje korzenie w ciele emocjonalnym danej osoby, gdzie nierozwiązane wspomnienia traumy i dziedziczność epigenetyczna mogą powodować brak równowagi energetycznej i zatory. To z kolei objawia się bólami fizycznymi, które mogą zmieniać lokalizację w ciele i mieć niezwykle duże natężenie. Ponadto bóle te nasilają się w nocy, szczególnie po czwartej nad ranem, kiedy ciało fizyczne odpoczywa, ale ciało energetyczne jest bardziej aktywne.

Jednym z kluczowych wyzwań jest to, że bóle te nie reagują dobrze na konwencjonalne leki przeciwbólowe, przez co pacjenci często czują się uwięzieni w cyklu przewlekłego bólu. Nowa Terapia® adresuje te bóle poprzez trzy osie leczenia, koncentrując się najpierw na dotkniętym obszarze, a następnie na wymazywaniu traumatycznych wspomnień, które powodują brak równowagi w ciele emocjonalnym, a co za tym idzie, w ciele fizycznym.

To podejście terapeutyczne okazało się skuteczne nawet podczas sesji zdalnych, zapewniając ulgę i przywracając witalność osobom cierpiącym na te bóle. Dzięki Nowej Terapii® pacjenci z takimi diagnozami jak fibromialgia doświadczyli znacznej poprawy jakości życia. W niektórych przypadkach osobom, które wcześniej cierpiały na te bóle, udało się je pokonać i faktycznie zostały wyszkolonymi terapeutami, dzielącymi się swoim sukcesem i dającymi nadzieję innym stojącym przed podobnymi wyzwaniami.

 
 

Bóle pochodzenia emocjonalnego

 

Energetyczne korzenie bólu emocjonalnego

Bóle pochodzenia emocjonalnego, identyfikowane przez nową terapię® (LNT), są złożonym i często źle rozumianym przejawem napięć nagromadzonych w organizmie. Bóle te nie ograniczają się do bólu fizycznego; zamiast tego mają głębokie korzenie w ciele emocjonalnym danej osoby. To skomplikowane powiązanie między emocjami a zdrowiem fizycznym leży u podstaw zrozumienia tego zjawiska przez LNT.

Kiedy doświadczamy traumatycznych wydarzeń lub sytuacji intensywnych emocjonalnie, często nie w pełni przetwarzamy te emocje. Zamiast je uwalniać, mogą zostać uwięzione w naszym ciele emocjonalnym, co na dłuższą metę może mieć wpływ na nasze zdrowie fizyczne. LNT twierdzi, że te nierozwiązane emocje mogą powodować zmiany w energii organizmu, co z kolei powoduje bóle w różnych częściach ciała.

Nierozwiązane traumy i dziedziczenie epigenetyczne

Nowa Terapia® skupia się także na wpływie nierozwiązanych traum i dziedziczenia epigenetycznego na manifestację bólu emocjonalnego. Nierozwiązane traumy, czy to z dzieciństwa, czy z ostatnich wydarzeń w życiu danej osoby, mogą pozostawić głębokie blizny na ciele emocjonalnym. Traumy te mogą obejmować doświadczenia przemocy, znaczną stratę lub niezwykle stresujące sytuacje.

Dodatkowo LNT uwzględnia epigenetykę, czyli pogląd, że doświadczenia poprzednich pokoleń mogą wpływać na ekspresję naszych genów. Oznacza to, że nierozwiązane traumy i napięcia emocjonalne naszych przodków mogą zostać przekazane w drodze dziedziczenia epigenetycznego i przyczynić się do bólu fizycznego, którego dzisiaj doświadczamy.

Nierównowagi i ograniczenia energetyczne

LNT® utrzymuje, że ból pochodzenia emocjonalnego jest powiązany z brakiem równowagi i zatorami w ciele energetycznym człowieka. Według tej terapii ciało energetyczne, często określane jako aura lub pole energetyczne, stanowi integralną część zdrowia i dobrego samopoczucia człowieka. Kiedy negatywne emocje i nierozwiązana trauma powodują niezgodę w tym ciele energetycznym, mogą zakłócać prawidłowy przepływ energii.

Te zaburzenia równowagi energetycznej i zatory mogą objawiać się na różne sposoby, w tym bólem fizycznym. Blokady energetyczne mogą zakłócać optymalne funkcjonowanie komórek i narządów, prowadząc do objawów fizycznych, których doświadczają pacjenci. LNT skupia się na przywróceniu harmonii w ciele energetycznym, co jest podstawową częścią procesu gojenia się bólów emocjonalnych.

 

Typowe objawy

 

Zmieniające się cechy bólów emocjonalnych

Jednym z najbardziej kłopotliwych aspektów bólu emocjonalnego jest jego zmienny charakter. Bóle te nie mają przewidywalnego schematu i mogą przemieszczać się z jednego miejsca w organizmie do drugiego, co utrudnia ustalenie ich dokładnej przyczyny. Jednego dnia może to być ból barku, a następnego ból nogi lub innej części ciała. Ta zmienność może być znaczącym źródłem frustracji i zamieszania dla tych, którzy jej doświadczają.

LNT® uznaje, że ta zmienność jest ściśle związana z uwalnianiem stłumionych emocji. Gdy emocje uwięzione w ciele emocjonalnym szukają wyjścia, mogą objawiać się fizycznym bólem w różnych obszarach ciała. Proces ten może być nieprzewidywalny i zmieniać się z dnia na dzień w miarę rozwiązywania konfliktów emocjonalnych.

niezwykłe natężenie bólu emocjonalnego

Innym charakterystycznym aspektem bólu emocjonalnego jest jego niezwykła intensywność. Często bóle te są bardziej dotkliwe i wyniszczające niż inne rodzaje dolegliwości fizycznych. Co zaskakujące, powszechnie stosowane leki przeciwbólowe często nie zapewniają znaczącej ulgi cierpiącym. Ten brak reakcji na tradycyjne leki może prowadzić do ciągłych poszukiwań leczenia bez powodzenia, pogłębiając poczucie rozpaczy.

LNT uważa, że ​​ta wysoka intensywność jest związana z energią emocjonalną zgromadzoną w ciele. W miarę utrzymywania się nierozwiązanych traum i stresów emocjonalnych mogą one generować ciągły przepływ negatywnej energii, która objawia się bólem fizycznym. Terapia koncentruje się na uwolnieniu tej uwięzionej energii i przywróceniu równowagi energetycznej organizmu, aby złagodzić ból.

Pogorszenie w nocy i pod wpływem stresu

Objawy bólowe pochodzenia emocjonalnego nasilają się w nocy i w sytuacjach stresowych. Obserwacja ta jest ważnym aspektem identyfikacji tych bólów, ponieważ może pomóc w odróżnieniu ich od innych schorzeń. LNT zauważyło, że bóle te nasilają się po godzinie 4 rano, kiedy ciało fizyczne odpoczywa, ale ciało energetyczne jest bardziej aktywne.

Stres i niepokój również odgrywają znaczącą rolę w zaostrzaniu tych bólów. Stresujące sytuacje mogą zwiększyć obciążenie emocjonalne organizmu, co z kolei może nasilić ból fizyczny. To powiązanie między stanem emocjonalnym a intensywnością objawów jest kluczowym aspektem podejścia terapeutycznego LNT, które stara się zająć zarówno przyczynami emocjonalnymi, jak i objawami fizycznymi.

 

Plan działania

 

Oś pierwsza: leczenie dotkniętego obszaru

Nowa Terapia® (LNT) wykorzystuje holistyczne i trójwymiarowe podejście do leczenia bólu pochodzenia emocjonalnego, a Pierwsza Oś stanowi podstawową część tego procesu. Oś ta koncentruje się bezpośrednio na obszarze dotkniętym bólem fizycznym. Poprzez różne techniki i praktyki terapeutyczne terapeuci LNT pracują nad przywróceniem prawidłowych fluktuacji energii w części ciała doświadczającej dyskomfortu.

Terapia Pierwszej Osi polega na manipulacji i kierowaniu energią w celu usunięcia blokad i zatorów, które mogą przyczyniać się do bólu. Może to obejmować terapie lekkim dotykiem, takie jak nakładanie rąk, a także techniki wizualizacji i skupienia mentalnego. Głównym celem jest przywrócenie przepływu energii w dotkniętym obszarze i złagodzenie dyskomfortu fizycznego.

Oś druga i trzecia: wymazywanie traumatycznych wspomnień

Oprócz bezpośredniego działania na dotknięty obszar, The New Therapy® zdaje sobie sprawę, jak ważne jest zajęcie się emocjonalnymi korzeniami tych bólów. W tym celu wykorzystuje się drugą i trzecią oś uzdrawiania. Osie te mają na celu wymazanie traumatycznych wspomnień, które powodują brak równowagi w ciele emocjonalnym i ostatecznie wpływają na ciało fizyczne.

Druga Oś koncentruje się na identyfikowaniu i uwalnianiu stłumionych emocji i traumatycznych wspomnień, które mogą zostać uwięzione w ciele emocjonalnym osoby. Poprzez specyficzne techniki terapeutyczne stara się pozwolić tym emocjom płynąć i uwolnić się w zdrowy sposób, co może prowadzić do głębokiego uwolnienia emocjonalnego.

Trzecia Oś skupia się na procesie wymazywania i przeprogramowywania traumatycznych wspomnień na poziomie energetycznym. Ta część leczenia polega na pracy z polem energetycznym pacjenta w celu zmiany częstotliwości traumatycznych wspomnień, umożliwiając w ten sposób głębokie i trwałe uzdrowienie.

Kompleksowe leczenie

Skuteczność Nowej Terapii® leży w połączeniu trzech osi uzdrawiania. Razem te osie tworzą kompleksowe leczenie, które odnosi się zarówno do objawów fizycznych, jak i emocjonalnych przyczyn bólu pochodzenia emocjonalnego. To holistyczne podejście ma na celu przywrócenie harmonii w ciele i umyśle, pozwalając pacjentowi odczuć znaczną poprawę jakości życia.

Pierwsza Oś zajmuje się fizyczną manifestacją bólu, Druga Oś uwalnia stłumione emocje i traumatyczne wspomnienia, a Trzecia Oś przeprogramowuje te wspomnienia na poziomie energetycznym. Pracując na tych trzech poziomach, Nowa Terapia® oferuje pacjentom pełną ścieżkę do uzdrowienia i ulgi w bólu emocjonalnym, który wpływa na ich samopoczucie fizyczne i emocjonalne.

 

Terapia na odległość

 

Skuteczność sesji zdalnych w Nowej Terapii®

Możliwość zdalnych sesji terapeutycznych jest cechą charakterystyczną Nowej Terapii® (LNT), która okazała się wysoce skuteczna w leczeniu bólu pochodzenia emocjonalnego. Dzięki postępowi w rozumieniu energii i połączeń na poziomie podświadomości, LNT opracowało techniki, które pozwalają terapeutom pracować z pacjentami bez fizycznej obecności. Ma to ogromny wpływ na dostępność i skuteczność terapii.

Sesje na odległość w LNT wykorzystują koncepcję, że energia nie jest ograniczona fizyczną odległością. Wyszkoleni terapeuci są w stanie nawiązać kontakt z pacjentami na poziomie energetycznym i skutecznie stawić czoła ich bólom emocjonalnym i fizycznym, nawet jeśli dzielą ich tysiące mil. Dzięki temu terapia jest dostępna dla ludzi na całym świecie i usuwa bariery geograficzne w otrzymywaniu pomocy.

Przywrócenie sił witalnych poprzez terapię na odległość

Jednym z kluczowych celów sesji zdalnych w LNT jest przywrócenie pacjentom sił witalnych. Ból emocjonalny może mieć niszczycielski wpływ na energię i ogólne samopoczucie człowieka. Bóle te mogą być wyczerpujące, prowadząc do znacznego spadku witalności i jakości życia.

Sesje zdalne w LNT mają na celu ożywienie energetycznego i fizycznego ciała pacjenta. Poprzez kierowanie energią i usuwanie blokad emocjonalnych terapeuci pracują nad przywróceniem zdrowego przepływu energii w organizmie. Pacjenci często zgłaszają zauważalny wzrost witalności i ogólnego samopoczucia po odbyciu terapii zdalnej.

Łagodzenie objawów poprzez terapię zdalną

Oprócz przywracania witalności zdalne sesje LNT skupiają się również na łagodzeniu objawów fizycznych i emocjonalnych. Pacjenci doświadczający bólu pochodzenia emocjonalnego często szukają ulgi w fizycznym dyskomforcie, a także w cierpieniu emocjonalnym, które temu bólowi towarzyszy.

Terapia zdalna wykorzystuje określone techniki łagodzenia objawów, takich jak przewlekły ból, napięcie mięśni i zmęczenie. Terapeuci współpracują z pacjentami, aby zidentyfikować i uwolnić stłumione emocje, które przyczyniają się do objawów fizycznych. Kiedy te napięcia emocjonalne ustąpią, pacjenci odczuwają znaczną ulgę w objawach fizycznych, co pozwala im prowadzić pełniejsze i zdrowsze życie.

 

Szokujące wyniki

 

Moje wyniki są wymownym świadectwem skutecznej terapii, którą oferuję, znanej jako Nowa Terapia® (LNT). Dzięki mojemu doświadczeniu i szkoleniu w zakresie LNT udało mi się wprowadzić znaczną poprawę u pacjentów cierpiących na przewlekłe schorzenia, takie jak fibromialgia. Fibromialgia, charakteryzująca się przewlekłym bólem, zmęczeniem i tkliwością w wielu obszarach ciała, często powoduje, że pacjenci desperacko poszukują skutecznych rozwiązań medycyny konwencjonalnej.

Moje holistyczne podejście podchodzi do tego stanu z wyjątkowej perspektywy, uznając głębokie połączenie pomiędzy ciałem emocjonalnym i fizycznym. Działając na rzecz leczenia traum emocjonalnych i braku równowagi energetycznej, LNT okazał się potężnym narzędziem w łagodzeniu objawów fibromialgii i poprawie jakości życia moich pacjentów. Dzięki mojej terapii wielu z nich doświadczyło zauważalnego zmniejszenia bólu, zmniejszenia zmęczenia i ogólnej poprawy samopoczucia emocjonalnego.

Moje osobiste doświadczenie jest także żywym świadectwem transformacji, jaką można osiągnąć dzięki LNT. Początkowo szukałam tej terapii, aby rozwiązać moje własne problemy ze zdrowiem emocjonalnym i fizycznym, a przemiana, której doświadczyłam, była niesamowita. Korzystając z samoleczenia i treningu LNT, pokonałem własny ból oraz zdobyłem umiejętności i wiedzę, aby zostać wyszkolonym terapeutą.

Moje przejście od pacjenta do wyszkolonego terapeuty jest wyraźnym przykładem mocy i skuteczności LNT w osobistej transformacji i uzdrawianiu. Teraz, mając solidne podstawy i doświadczenie w LNT, oferuję tę terapię z pasją i poświęceniem, dzieląc się moim sukcesem z tymi, którzy szukają ulgi w bólu emocjonalnym. Moim celem jest zapewnienie nadziei i wsparcia osobom stojącym przed podobnymi wyzwaniami, prowadząc ich na ścieżce uzdrowienia i dobrego samopoczucia emocjonalnego. Razem możemy osiągnąć znaczące wyniki i zmienić życie ludzi dzięki LNT.

 

Ból fizyczny pochodzenia emocjonalnego stanowi złożone wyzwanie, które może głęboko wpłynąć na jakość życia osób na niego cierpiących. Nowa Terapia® (LNT) wyróżnia się innowacyjnym i skutecznym podejściem terapeutycznym, które rozwiązuje te bóle z energetycznego i holistycznego punktu widzenia.

Dzięki zrozumieniu, że nierozwiązane emocje i trauma mogą pozostawić ślad na ciele emocjonalnym i energetycznym, LNT oferuje ścieżkę do uzdrowienia wykraczającą poza tradycyjną medycynę. Terapia ta działa na trzech osiach leczenia, lecząc zarówno objawy fizyczne, jak i emocjonalne przyczyny bólu. Dodatkowo możliwość sesji zdalnych zwiększa dostępność tej terapii, przynosząc nadzieję i ulgę ludziom na całym świecie.

Imponujące wyniki, które obejmują znaczną poprawę stanu pacjentów z chorobami przewlekłymi, takimi jak fibromialgia, oraz przemianę stażystów w wyszkolonych terapeutów, podkreślają skuteczność LNT i jego zdolność do powodowania głębokich zmian w życiu ludzi.

W świecie, w którym ból emocjonalny jest często pomijany lub błędnie interpretowany jako problem czysto psychologiczny, LNT oferuje światło w tunelu. Oferuje drogę do zrozumienia i zajęcia się zawiłym powiązaniem między emocjami a zdrowiem fizycznym, przynosząc nadzieję i ulgę tym, którzy od dawna zmagają się z bólem, którego przyczyna wydawała się niezrozumiała.

Ostatecznie Nowa Terapia® pokazuje, że uzdrawianie wykracza poza granice medycyny konwencjonalnej i że podejście energetyczne może mieć głęboki wpływ na przywrócenie harmonii umysłu i ciała. Oferuje drogę do przezwyciężenia bólu pochodzenia emocjonalnego, przywrócenia sił witalnych i dawania promyka nadziei tym, którzy szukają pełni życia bez ograniczeń.

 

“Za każdym bólem fizycznym kryje się pamięć o traumie emocjonalnej. LNT® odblokowuje połączenie i przywraca harmonię ciała i umysłu.”

 

Aneta Tyminska

Przeszkolony terapeuta w zakresie terapii LNT® 2023

 

_
Nowa Terapia (LNT®) NIE ZASTĘPUJE LECZENIA MEDYCZNEGO i popiera postęp i badania medycyny i nauki.