LNT®: Innowacyjne rozwiązanie w leczeniu lęku uogólnionego

Lęk uogólniony jest coraz bardziej powszechnym zaburzeniem emocjonalnym dotykającym miliony ludzi na całym świecie. Istnieje jednak innowacyjne i skuteczne rozwiązanie: Alternatywna Terapia Lęku Uogólnionego LNT®. Odkryj, w jaki sposób ta energetyczna i kwantowa technika, opracowana przez Philippe’a Schwiderskiego, może zaoferować holistyczne podejście do leczenia lęku i poprawy zdrowia fizycznego, emocjonalnego i duchowego.

Lęk uogólniony charakteryzuje się nadmiernym zamartwianiem się i strachem w związku z różnymi sytuacjami w życiu codziennym. Może on objawiać się fizycznymi symptomami, takimi jak bóle głowy, problemy trawienne i trudności ze snem. Może również negatywnie wpływać na jakość życia i ogólne samopoczucie danej osoby.

Lęk uogólniony: narastający problem

Wpływ pandemii na wzrost liczby przypadków lęku uogólnionego

Podczas pandemii Covid-19 lęk uogólniony znacznie wzrósł z powodu wielu czynników stresogennych. Izolacja społeczna, strach przed chorobą, zmartwienia finansowe i niepewność przyczyniły się do pojawienia się objawów lękowych u wielu osób. Brak kontroli nad sytuacją i środkami zdrowotnymi stworzył klimat niepewności i beznadziei, pogłębiając lęk u osób już cierpiących na to zaburzenie i wywołując nowe przypadki.

Różnice między zwykłym lękiem a uogólnionym zaburzeniem lękowym (GAD)

W celu prawidłowej diagnozy i leczenia konieczne jest odróżnienie lęku powszechnego od uogólnionego zaburzenia lękowego (GAD). Podczas gdy zwykły lęk może być normalną reakcją na stresujące sytuacje, GAD wiąże się z przewlekłym, nadmiernym zamartwianiem się różnymi kwestiami bez wyraźnego powodu. Osoba z GAD doświadcza ciągłego stanu niepokoju, napięcia i lęku, co negatywnie wpływa na jej jakość życia i samopoczucie emocjonalne.

Dane i statystyki WHO dotyczące częstości występowania GAD

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ponad 264 miliony ludzi na całym świecie cierpi na zaburzenia lękowe uogólnione. W czasie pandemii liczby te znacznie wzrosły z powodu czynników wymienionych powyżej. WHO podkreśliła znaczenie dbania o zdrowie psychiczne w tym okresie, ponieważ lęk, stres i depresja były najbardziej rozpowszechnionymi patologiami.

Czym jest terapia LNT® i jak działa?

Opis Nowej Terapii LNT® i jej holistycznego podejścia

Terapia New LNT® jest innowacyjną techniką opracowaną przez Philippe’a Schwiderskiego, opartą na holistycznym podejściu do zdrowia na poziomie fizycznym, energetyczno-emocjonalnym i duchowym. Ta energetyczna i kwantowa terapia działa na brak równowagi i blokady w ciele energetycznym, identyfikując korzenie problemów emocjonalnych i fizycznych w celu ich późniejszego uwolnienia.

Eliminacja emocjonalnych wyzwalaczy u podstaw

Terapia LNT® skupia się na identyfikowaniu i eliminowaniu emocjonalnych wyzwalaczy, które powodują niepokój i inne zaburzenia. Uzyskując dostęp do wyższego poziomu świadomości, można zrównoważyć ciało emocjonalne i energetyczne jednostki, uwalniając traumy i odziedziczone wzorce, które przyczyniają się do uogólnionego lęku.

Korzyści płynące z osiągnięcia przez pacjenta stanu spokoju i dobrego samopoczucia

Dzięki terapii LNT® pacjent osiąga stan spokoju, dobrego samopoczucia i głębokiego relaksu. Eliminując wyzwalacze emocjonalne, osoba czuje się bardziej pewna siebie i jest w stanie radzić sobie z codziennym życiem bez konieczności uciekania się do mechanizmów obronnych lub unikania. Uzdrowienie na poziomie energetyczno-duchowym znajduje odzwierciedlenie zarówno w poprawie stanu emocjonalnego, jak i fizycznego.

Dotarcie do źródła problemu

Rola Philippe’a Schwiderski w rozwoju LNT®.

Philippe Schwiderski, osteopata specjalizujący się w biodynamice czaszkowo-krzyżowej, jest twórcą Nowej Terapii LNT®. Dzięki ponad 20-letnim studiom i badaniom Schwiderski stworzył tę energetyczną i kwantową technikę, umożliwiającą terapeutom dostęp do głębszych poziomów świadomości w celu zidentyfikowania i usunięcia pierwotnych przyczyn różnych patologii, w tym uogólnionego lęku.

Podejście wyższej świadomości do leczenia patologii

Terapia LNT® opiera się na podejściu wyższej świadomości, które wykracza poza to, co powierzchowne. Pracując na poziomie fizycznym, energetyczno-emocjonalnym i duchowym, terapeuci mogą zająć się uogólnionym lękiem z szerszej i głębszej perspektywy, identyfikując powiązania między emocjami, myślami i blokadami energetycznymi, które przyczyniają się do zaburzenia.

Identyfikacja i uwalnianie fizycznych i emocjonalnych traum

Nowa terapia LNT® koncentruje się na identyfikowaniu i uwalnianiu fizycznych i emocjonalnych traum, które mogą być zakorzenione w jednostce w wyniku przeszłych doświadczeń lub nawet odziedziczone po poprzednich pokoleniach. Uzyskując dostęp do korzeni tych traum, terapeuci mogą pomóc pacjentowi wyleczyć się na głębokim poziomie, co prowadzi do znacznej poprawy uogólnionego lęku i innych powiązanych objawów.

Skuteczność i wyniki terapii LNT®

Doświadczenia pacjentów i opinie na temat skuteczności LNT®

Wielu pacjentów, którzy doświadczyli terapii LNT®, podzieliło się pozytywnymi opiniami na temat jej skuteczności w leczeniu lęku uogólnionego. Wielu z nich doświadczyło znacznego obniżenia poziomu lęku, większego poczucia spokoju i równowagi emocjonalnej oraz poprawy ogólnej jakości życia.

Korzyści obserwowane od pierwszych sesji terapeutycznych

Jedną z zalet terapii LNT® jest to, że korzyści można odczuć już od pierwszych sesji. W miarę uwalniania blokad emocjonalnych i energetycznych, pacjent zaczyna odczuwać ulgę i dobre samopoczucie, co może motywować go do kontynuowania procesu uzdrawiania i uświadamiania.

Energetyczno-duchowa integracja ciała dla optymalnego zdrowia

LNT® New Therapy promuje integrację ciała energetyczno-duchowego w celu osiągnięcia optymalnego zdrowia. Równoważąc ciało emocjonalne i energetyczne, wzmacnia się połączenie umysł-ciało-duch, co przyczynia się do lepszego zdrowia fizycznego, emocjonalnego i duchowego jednostki.

Alternatywna terapia LNT® jest prezentowana jako innowacyjne rozwiązanie w leczeniu lęku uogólnionego z holistycznej i głębokiej perspektywy. Poprzez uwalnianie traumy i równoważenie energetyczno-emocjonalne, technika ta zapewnia ulgę i dobre samopoczucie tym, którzy jej doświadczają, umożliwiając im pełniejsze i zdrowsze życie. Szkolenie LNT® daje możliwość zdobycia wiedzy i narzędzi do uzdrawiania siebie i innych, rozszerzając w ten sposób korzyści płynące z tej uznanej na całym świecie alternatywnej terapii.

“W uścisku duszy i energii bóle przeszłości znikają, a światło uzdrowienia świeci w naszej istocie.”

Aneta Tyminska

Przeszkolony terapeuta w zakresie terapii LNT®

2023

_
Nowa Terapia (LNT®) NIE ZASTĘPUJE LECZENIA MEDYCZNEGO i popiera postęp i badania medycyny i nauki.